<table id="stx8h"></table>
<nav id="stx8h"></nav>
<form id="stx8h"><th id="stx8h"><sub id="stx8h"></sub></th></form>

  
  
  <form id="stx8h"><small id="stx8h"></small></form>
  <form id="stx8h"><th id="stx8h"></th></form>

 1. <nav id="stx8h"></nav>
  <nobr id="stx8h"></nobr>
   <form id="stx8h"></form>
   <var id="stx8h"><mark id="stx8h"><del id="stx8h"></del></mark></var>
   所在位置: 首頁> 行業資訊>

   氙燈老化箱都有哪些必備的功能

   日期:2023-02-07 10:26
   瀏覽次數:0
   摘要:<p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; text-align:justify; "><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">&nbsp;</span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈老化箱都有哪些必備的功能</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈老化箱適用于非金屬材料、有機材料(如:涂料、油漆、橡膠、塑膠及其制品),經在陽光、濕度、溫度、凝露等氣候條件的變化下檢驗有關產品及材料老化現象程度。在短時間內得到變色,退色等情況。</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">產品用途:氙燈老化箱(風冷)采用能模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現不同環境下存在的破壞性光波,可以為科研、產品開發和質量控制提供相應的環境模擬和加速試驗。</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">SN</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">型氙燈試驗箱可用于新材料的選擇、改變現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環境條件下,材料暴露在陽光下所產生的變化。</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">通過材料試樣暴露在氙弧燈的光照及熱輻射下進行老化試驗</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">.</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">來評價在高溫光源作用下某些材料的耐光、耐候性能</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">.</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">主要用于汽車、涂料、橡膠、塑膠、顏料、粘合劑、織物等</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">.</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">型號:</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">W-XD1</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">工作室尺寸:</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">W</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">60</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">0</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&times;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">H</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">40</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">0</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&times;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">D400&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">單位:</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">MM</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">型號:</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">W-XD2</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">工作室尺寸</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">:&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">W</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">80</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">0</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&times;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">H</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">8</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">00</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&times;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">D800&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">單位:</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">MM</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">溫度范圍:</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">RT+10</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">℃</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">~80</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">℃</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">溫度波動度:&plusmn;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">0.5</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">℃</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">溫度均勻度:</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&plusmn;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">2.0</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">℃</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈燈源:進口水</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">/</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">風冷式燈管</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">降雨時間:</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">0~9999min</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">,連續降雨可調</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">降雨周期:</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">0~240min</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">,間隔</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">(</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">斷</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">)</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">降雨可調</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">噴水周期</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">(</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">噴水時間</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">/</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">不噴水時間</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">)</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">:</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">18min/102min</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">或</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">12min/48min</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">淋雨水壓:</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">0.12</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">~</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">0.15Mpa</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">噴水嘴孔徑:Ф</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">0.8mm</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈功率:</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">5.4KW</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">加熱功率:</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">2KW</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">加濕功率:</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">1.5KW</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">樣品架與燈距離:</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">300~375mm</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">波長:</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">290~800nm</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">光照周期連續可調,累計輻射量:</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">14000~67000KJ&nbsp;/&nbsp;m2</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">箱體制作材料:試驗箱設計**,箱體采用數控機床加工成型,并采用無反作用把手,操作容易。</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">內膽為上等鏡面不銹鋼板,外殼為</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">A3</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">板噴塑處理,更顯光潔、美觀。</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">保溫系統:保溫系統采用超細玻璃纖維填充保溫區,內外膽連接部位采用非金屬耐高、低溫材料,有效降低溫度傳導;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">箱門密封采用精制硅橡膠,從而在高、低溫下不存在老化及硬化現象。</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">光照系統</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">黑板溫度計:金屬黑板溫度計;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">控制執行系統:進口數顯溫度控制儀;進口小型可編程控制器;法國</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&quot;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">施耐德</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&quot;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">執行元器件;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">制冷系統采用法國原裝</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&quot;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">泰康</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&quot;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">全封閉風冷制冷壓縮機組;蒸發器采用鰭片式多段式;其它制冷附件如干燥過濾器、冷媒流量視窗、修理閥、油分離器、電磁閥、貯液筒均采用進口原裝件;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">保護系統:整機保護系統由超溫保護、缺水斷電保護、超壓及報警裝置構成。保證了執行元器件及試件的完好。</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">執行標準:本產品嚴格按</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">GB14049-1993</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">的技術參數設計制造。同時符合</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">GB/T9344-88</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">、</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">GB2423.24-95</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">、</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">GB/T2424.14-95</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">等對應的技術參數要求。</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">免費送貨上門,并安裝調試操作介紹(直到需方員工獨立操作并滿意為止)我公司的試驗設備現以通過國家環境試驗設備檢測中心檢測合格。</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;</span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; padding:0pt 0pt 0pt 0pt ; text-autospace:ideograph-other; text-align:justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">該頁產品</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">:</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">北京</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">太陽光老化測試儀</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">天津</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈老化機</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">上海</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈耐候試驗機</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">重慶氙燈耐候檢測機</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈試驗方法</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">河北</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈試驗設備</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">山西</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">標準型氙燈試驗機</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">遼寧</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈光老化試驗箱</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">吉林</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈淋雨耐氣候試驗箱</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">黑龍江</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈耐候檢測機</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">江蘇</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">光老化試驗箱</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">浙江</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈淋雨耐氣候檢測機</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">安徽</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">弧燈老化試驗機</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">福建</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈老化檢測機</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">江西</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈老化機</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">山東</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈耐候試驗箱</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">河南</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈耐候檢測設備</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">湖北</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈試驗設備</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">湖南</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">標準型氙燈試驗箱</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">廣東</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈老化箱生產廠家</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">海南</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈老化試驗箱生產廠家</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">四川</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">臺式氙燈生產商</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">貴州</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈試驗設備</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">云南</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈老化試驗機</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">甘肅陜西</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">風冷氙燈耐氣候試驗箱</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0.4pt; font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">青海</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">水冷式氙燈耐氣候試驗箱</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;"><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; text-align:justify; "><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">&nbsp;</span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; "><a href="http://www.extremeeventseurope.com"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">偉煌科技</span></a><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">(wewon)研發,生產,銷售,維修:</span><a href="http://www.extremeeventseurope.com/goodsid/goodsview/10083896.html"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">恒溫恒濕試驗箱</span></a><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">,</span><a href="http://www.extremeeventseurope.com/goodsid/goodsview/7290100.html"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">冷熱沖擊試驗機</span></a><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">,</span><a href="http://www.extremeeventseurope.com/goodsid/goodsview/7200961.htm"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">可程序恒溫恒濕試驗機</span></a><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">,</span><a href="http://www.extremeeventseurope.com/goodsid/goodsview/7200958.html"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">高低溫箱</span></a><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">,</span><a href="http://www.extremeeventseurope.com/goodsid/fenleier/2642231/1.html"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">三箱</span></a><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">(</span><a href="http://www.extremeeventseurope.com/goodsid/fenleier/2637099/1.html"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">兩箱)式冷熱沖擊試驗機</span></a><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">,</span><a href="http://www.extremeeventseurope.com/goodsid/fenleier/2535914/1.html"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">溫濕度快速溫變箱</span></a><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">,</span><a href="http://www.extremeeventseurope.com/goodsid/fenleier/2737394/1.html"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">高溫試驗箱</span></a><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">,</span><a href="http://www.extremeeventseurope.com/goodsid/fenleier/2535797/1.html"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">鹽霧腐蝕箱</span></a><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">,</span><a href="http://www.extremeeventseurope.com/goodsid/fenleier/2535795/1.html"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">步入式恒溫恒濕室</span></a><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">,</span><a href="http://www.extremeeventseurope.com/goodsid/fenleier/2615606/1.html"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">紫外線耐候試驗箱</span></a><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">,</span><a href="http://www.extremeeventseurope.com/goodsid/fenleier/2737393/1.html"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: 宋體-PUA;">氙燈耐候試驗箱</span></a><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">,振動,跌落,拉力試驗機,電池檢測設備等模擬試驗設備。</span><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">產品廣泛應用于</span><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); text-decoration:underline ;font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">電子業、光電業、汽機車業、電子系統廠、電子零配件、汽車電子、噴涂業。生化科技、制藥業、國企、**等產業</span><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); text-decoration:underline ;font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; "><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; "><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">咨詢專線:0769-23320466&nbsp;&nbsp;15907698721&nbsp;&nbsp;13427891191</span><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; "><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; "><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">企業官方網站:</span><span class="15" style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); text-decoration:none ;font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">www.weihuangkj.com</span><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; "><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; "><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><a href="http://www.extremeeventseurope.com"><span class="15" style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); text-decoration:none ;font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">www.extremeeventseurope.com</span></a><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); text-decoration:underline ;font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; "><o:p></o:p></span></p> <p class="p0" style="margin-bottom:0pt; margin-top:0pt; text-align:justify; "><span style="mso-spacerun:'yes'; color:rgb(0,0,255); font-size:12.0000pt; font-family:'宋體-PUA'; ">&nbsp;</span></p>

    

    氙燈老化箱都有哪些必備的功能

       氙燈老化箱適用于非金屬材料、有機材料(如:涂料、油漆、橡膠、塑膠及其制品),經在陽光、濕度、溫度、凝露等氣候條件的變化下檢驗有關產品及材料老化現象程度。在短時間內得到變色,退色等情況。

       產品用途:氙燈老化箱(風冷)采用能模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現不同環境下存在的破壞性光波,可以為科研、產品開發和質量控制提供相應的環境模擬和加速試驗。SN型氙燈試驗箱可用于新材料的選擇、改變現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環境條件下,材料暴露在陽光下所產生的變化。 通過材料試樣暴露在氙弧燈的光照及熱輻射下進行老化試驗.來評價在高溫光源作用下某些材料的耐光、耐候性能.主要用于汽車、涂料、橡膠、塑膠、顏料、粘合劑、織物等.

   型號:W-XD1 工作室尺寸:W600×H400×D400 單位:MM

   型號:W-XD2 工作室尺寸 W800×H800×D800 單位:MM

   溫度范圍:RT+10~80

   溫度波動度:±0.5

   溫度均勻度: ±2.0

   氙燈燈源:進口水/風冷式燈管

   降雨時間:0~9999min,連續降雨可調

   降雨周期:0~240min,間隔()降雨可調

   噴水周期(噴水時間/不噴水時間)18min/102min12min/48min

   淋雨水壓:0.120.15Mpa

   噴水嘴孔徑:Ф0.8mm

   氙燈功率:5.4KW

   加熱功率:2KW

   加濕功率:1.5KW

   樣品架與燈距離:300~375mm

   波長:290~800nm

   光照周期連續可調,累計輻射量:14000~67000KJ / m2

   箱體制作材料:試驗箱設計**,箱體采用數控機床加工成型,并采用無反作用把手,操作容易。

   內膽為上等鏡面不銹鋼板,外殼為A3板噴塑處理,更顯光潔、美觀。

   保溫系統:保溫系統采用超細玻璃纖維填充保溫區,內外膽連接部位采用非金屬耐高、低溫材料,有效降低溫度傳導;

   箱門密封采用精制硅橡膠,從而在高、低溫下不存在老化及硬化現象。

   光照系統

   黑板溫度計:金屬黑板溫度計;

   控制執行系統:進口數顯溫度控制儀;進口小型可編程控制器;法國"施耐德"執行元器件;

   制冷系統采用法國原裝"泰康"全封閉風冷制冷壓縮機組;蒸發器采用鰭片式多段式;其它制冷附件如干燥過濾器、冷媒流量視窗、修理閥、油分離器、電磁閥、貯液筒均采用進口原裝件;

   保護系統:整機保護系統由超溫保護、缺水斷電保護、超壓及報警裝置構成。保證了執行元器件及試件的完好。

   執行標準:本產品嚴格按GB14049-1993的技術參數設計制造。同時符合GB/T9344-88、GB2423.24-95、GB/T2424.14-95等對應的技術參數要求。

   免費送貨上門,并安裝調試操作介紹(直到需方員工獨立操作并滿意為止)我公司的試驗設備現以通過國家環境試驗設備檢測中心檢測合格。

    

   該頁產品: 北京太陽光老化測試儀 天津氙燈老化機 上海氙燈耐候試驗機 重慶氙燈耐候檢測機 氙燈試驗方法 河北氙燈試驗設備 山西標準型氙燈試驗機 遼寧氙燈光老化試驗箱吉林氙燈淋雨耐氣候試驗箱 黑龍江氙燈耐候檢測機 江蘇光老化試驗箱浙江氙燈淋雨耐氣候檢測機安徽弧燈老化試驗機福建氙燈老化檢測機江西氙燈老化機山東氙燈耐候試驗箱河南氙燈耐候檢測設備湖北氙燈試驗設備湖南標準型氙燈試驗箱 廣東氙燈老化箱生產廠家海南氙燈老化試驗箱生產廠家四川臺式氙燈生產商 貴州氙燈試驗設備云南氙燈老化試驗機 甘肅陜西風冷氙燈耐氣候試驗箱青海水冷式氙燈耐氣候試驗箱

    

   偉煌科技(wewon)研發,生產,銷售,維修:恒溫恒濕試驗箱,冷熱沖擊試驗機,可程序恒溫恒濕試驗機,高低溫箱,三箱兩箱)式冷熱沖擊試驗機,溫濕度快速溫變箱,高溫試驗箱,鹽霧腐蝕箱,步入式恒溫恒濕室,紫外線耐候試驗箱,氙燈耐候試驗箱,振動,跌落,拉力試驗機,電池檢測設備等模擬試驗設備。產品廣泛應用于電子業、光電業、汽機車業、電子系統廠、電子零配件、汽車電子、噴涂業。生化科技、制藥業、國企、**等產業

   咨詢專線:0769-23320466  15907698721  13427891191

   企業官方網站:www.weihuangkj.com   

                 www.extremeeventseurope.com

    

   亚洲美女和黑人一区在线,中国美女a 级毛片,国产综合色产在线精品小说

   <table id="stx8h"></table>
   <nav id="stx8h"></nav>
   <form id="stx8h"><th id="stx8h"><sub id="stx8h"></sub></th></form>

    
    
    <form id="stx8h"><small id="stx8h"></small></form>
    <form id="stx8h"><th id="stx8h"></th></form>

   1. <nav id="stx8h"></nav>
    <nobr id="stx8h"></nobr>
     <form id="stx8h"></form>
     <var id="stx8h"><mark id="stx8h"><del id="stx8h"></del></mark></var>